Caravelle Saigon_Crescent Mall

CARAVELLE CLASSIQUE CLUB dành ưu đãi đặc biệt cho thành viên điện tử Crescent Mall:

Giảm giá 20% trên giá thẻ Hội viên CARAVELLE CLASSIQUE CLUB

Điều khoản và điều kiện:
• Giảm giá chỉ áp dụng khi khách hàng gọi trực tiếp đến chương trình Caravelle Classique Club để đăng ký.
• Không thể kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall