1200x900

Từ ngày 14/10 – 22/10, Giordano giảm giá 10% toàn bộ sản phẩm nữ nguyên giá. Khám phá ngay tại cửa hàng Giordano tầng 2 Crescent Mall.


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall