[Scroll down for English]

Trở thành sứ giả xanh cùng Crescent Mall!
Sưu tầm trọn bộ sưu tập 4 màu – 2 thiết kế của túi vải thời trang khi mua sắm tại Crescent Mall!

eco op2-06

1. Thông tin về cách thức tham gia chương trình, nhận quà và cơ cấu quà tặng là một phần của Thể lệ & Quy định. Tham gia chương trình đồng nghĩa người tham dự chấp nhận tất cả các điều kiện trong Thể lệ & Quy định chương trình.

2. Chương trình không áp dụng cho nhân viên, các cửa hàng bán lẻ, các đơn vị thi công, nhà thầu của Crescent Mall cũng như người thân của họ.

3. Phiếu thu, biên nhận, đơn đặt hàng không được áp dụng cho chương trình.

4. Việc đổi quà dựa theo tiêu chí đến trước ưu tiên trước. Chương trình có thể kết thúc sớm mà không cần thông báo trước.

5. Chương trình bắt đầu từ 10:00 đến 22:00 mỗi ngày, từ ngày 17/1/2020 đến 16/2/2020. Chương trình tự động kết thúc vào 22:00, ngày 16/2/2020 hoặc có thể kết thúc sớm khi quà được tặng hết.

6. Chương trình áp dụng cho bất kỳ khách hàng nào mua sắm với hóa đơn trị giá như sau:

  • 1,000 khách hàng đầu tiên là thành viên của chương trình Thẻ thành viên điện tử Crescent Mall có hóa đơn mua sắm đơn lẻ hoặc cộng gộp trong ngày từ 3.500.000 VNĐ trở lên HOẶC khách hàng không là thành viên của chương trình Thẻ thành viên điện tử Crescent Mall có hoá đơn mua sắm đơn lẻ hoặc cộng gộp trong ngày từ 4.500.000 VNĐ, sẽ nhận được 1 túi vải thân thiện với môi trường của Crescent Mall.
  • Mỗi khách hàng có đủ điều kiện nhận quà chỉ được tham gia một lần trong một ngày bất kể giá trị mua sắm.
  • Hóa đơn chỉ hợp lệ trong ngày mua hàng.

7. Để đổi quà tặng, khách hàng phải xuất trình hóa đơn kèm theo hoặc không kèm theo thông tin thẻ thành viên điện tử trên ứng dụng di động Crescent Mall (đã được xác nhận bằng số chứng minh thư nhân dân hoặc số hộ chiếu) cho nhân viên Chăm sóc khách hàng tại Quầy Thông Tin, tầng Trệt Crescent Mall trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 17/1/2020 đến 16/2/2020. Khách hàng tham gia đổi quà có trách nhiệm cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, chữ ký, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác trong phiếu Thông Tin Khách Hàng mà chương trình yêu cầu để nhận được các thông báo từ Ban tổ chức chương trình trong trường hợp cần thiết.

8. Mỗi khách hàng có đủ điều kiện nhận quà chỉ được nhận một phần quà trong một ngày.

9. Khách hàng nhận quà phải đóng thuế thu nhập cá nhân phát sinh (nếu có) theo Luật pháp Việt Nam.

10. Thông qua việc đổi quà, khách hàng đồng ý tham gia vào dữ liệu khách hàng của Crescent Mall.

11. Tất cả các quà tặng và giải thưởng trong chương trình đều không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các hiện vật khác dựa theo quy định và điều lệ của chương trình.

12. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trường hợp xảy ra do hư hỏng hoặc mất mát do kết quả hoặc có liên quan đến việc sử dụng giải thưởng của bất kỳ khách hàng được nhận quà nào.

13.Ban tổ chức có quyền kiểm tra tính phù hợp của hóa đơn và quá trình mua sắm trước khi đổi quà.

14. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình cho mục đích quảng bá tiếp thị của mình.

15. Bằng việc đồng ý tham gia các chương trình, người tham dự đồng ý nhận các tin nhắn hoặc thư điện tử từ Crescent Mall kể từ thời điểm tham gia.

16. Với việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận rằng quyết định của Ban tổ chức trong bất kỳ trường hợp nào, với bất kỳ vấn đề nào liên quan là quyết định quan trọng. Không có bất kỳ sự tranh cãi hoặc trao đổi liên hệ nào được chấp nhận sau đó.

17. Trong trường hợp chương trình bị dừng lại trong mọi trường hợp bất khả kháng hoặc không thể tiếp tục tiến hành vì những lý do hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức, thì Ban tổ chức được quyền quyết định theo sự suy xét cẩn trọng và phù hợp với luật pháp (a) để truất quyền tham gia; hoặc (b) giải quyết theo văn bản hướng dẫn từ các đơn vị có thẩm quyền, chỉ định, chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình một cách thích đáng.

_____________

Shop and Be A Crescent Mall Eco Warrior
Collect FREE 02 designs & 4 colors

eco op2-051. Information on how to enter, how to claim a gift and details of gifts form part of these Terms and Conditions. Participation in this promotion constitutes acceptance of these Terms and Conditions.

2. The promotion is not open to the staffs, retailers and contractors of Crescent Mall, their relatives and families.

3. Received note, order note, pro forma invoice are not accepted.

4. Gift redemption is based on first come first served basis, while stocks last.

5. The promotion runs from 10:00hrs to 22:00hrs every day from January 17th, 2020 to February 16th, 2020 (GMT +7, Vietnam Time) and will automatically end once all gifts have been claimed on or before February 16th, 2020.

6. This offer entitles:

  • The first 1,000 customers who are Crescent Mall’s C Rewards-Members with minimum purchase of VND 3,500,000 in one day (single or accumulated receipt(s) OR customers who are not Crescent Mall’s C Rewards-Members with minimum purchase of VND 4,500,000 in one day (single or accumulated receipt(s), will receive 1 Crescent Mall’s eco-friendly bag.
  • A customer can only participate in the promotion one per day irrespective of the amount the customer has spent on that day.
  • Receipt(s) are valid on the date of purchase.

7. To claim the gift, customers must present receipt(s) and/or members’ information (verified by ID number or Passport number) to Customer Service Assistant at Information Desk – Ground Floor, Crescent Mall within the period from January 17th, 2020 to February 16th, 2020. Customers must provide the exact information in regards to their contact number, identification number or passport number, email address or any kind of preferable communication forms, which are requested by the Organizer to ensure receiving all notifications in case of necessity.

8. A customer can only receive one (01) gift per day irrespective of the total amount the customer has spent on that day.

9. Customers who get prizes are required to abide the Vietnam Law of Income Tax.

10. By redeeming a gift, customers agree to be added to the Crescent Mall database.

11. The gifts given cannot be converted to cash or other items and are subject to these Terms & Conditions.

12. The Organizer accepts no responsibility or liability whatsoever for any injury or loss suffered or sustained as a result of or in connection with the use of any of the prizes by any of the gift receivers.

13. The Organizer reserves the right, at any time, to verify the validity of customer’s receipts and view purchases made match with receipts before approving gift redemption.

14. The Organizer has the right to use the customers’ photos for its own marketing and advertising purposes.

15. By participating in this program, participants are consenting to receive future SMS or e-mail communications from Crescent Mall.

16. On entry into the promotion, the customer acknowledges that the decision of the Organizer in relation to any aspect of the promotion is final. No correspondence shall be entered into.

17. If this promotion is interfered with in any way or is not capable of being conducted as reasonably anticipated due to any reason beyond the reasonable control of the Organizer, then the Organizer reserves the right in its sole discretion, to the fullest extent permitted by law (a) to disqualify any entrant; or (b) subject to any written directions from any regulatory authority, to suspend, terminate or cancel the promotion, as appropriate.

#CrescentMall #ExperienceAtCrescentMall #RediscoverCrescentMall #WeCare


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall