(Scroll down for English)

open may-cover

Crescent Mall trở lại giờ hoạt động 10h00 – 22h00 hàng ngày bắt đầu từ 11/05!
Siêu thị Auchan tiếp tục mở cửa 8h00 hàng ngày.

Vui mừng được phục vụ quý khách! Chào đón quý khách tới tham quan mua sắm!
________

 

open may-cover

Crescent Mall is officially back to its regular mall hours starting tomorrow, Monday, May 11. We are open from 10am to 10pm all days. Auchan Supermarket remains open every 8am, daily.

We are happy to serve. We are healthy to serve. WELCOME BACK!

#NotoCorona #WashYourHands #GoVietnam #WelcomeBack #WeMissYou #RediscoverCrescentMall #WeAreOpen


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall