(Scroll down for English)

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội để đảm bảo an toàn, Crescent Mall tạm thời tạm dừng hoạt động tới ngày 22/04 hoặc đến khi có thông báo khác.

gio dong cua-02

Trong thời gian này, Siêu thị Auchan tầng B1 hoạt động bình thường từ 8h00 – 21h00.

mall closure -FB 3

Bobapop, Breadtalk, Koi Thé, Highlands Coffee, Juiffee n Poki, L’Usine, Passio, Tonda Pizza, Pasta Mania, Phúc Long vẫn phục vụ mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

Cộng Cafe chỉ phục vụ mua mang đi.

222

Thông tin chi tiết về nhà hàng có dịch vụ giao hàng tận nơi, vui lòng liên hệ 0902 300 447.
___________

MALL ANNOUNCEMENT:

By the recent government directive to extend social distancing measures for safety, Crescent Mall will continue to be temporarily closed until April 22 or until further notice.

gio dong cua-02

AUCHAN SUPERMARKET, located at Basement 1, remains open from 8AM to 9PM to serve you daily. For inquiries on food delivery, call 0902 300 447.

mall closure -FB 3

Bobapop, Breadtalk, Koi Thé, Highlands Coffee, Juiffee n Poki, L’Usine, Passio, Tonda Pizza, Pasta Mania, Phuc Long remain to open for delivery/ take way.

Cộng Cafe is only serving for take-away.

222

Stay home. Stay safe. Stay healthy.
GET WELL SOON, VIETNAM. GET WELL SOON, WORLD. TOGETHER, WE CAN DO

#NotoCorona #WashYourHands #GetWellSoon #GoVietnam #WeCanDoThis #CrescentMall #RediscoverCrescentMall #Corona


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall