(Scroll down for English)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG

Nằm trong nỗ lực của Crescent Mall nhằm phòng tránh khả năng lây nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng, chúng tôi tạm thời rút ngắn thời gian hoạt động Trung tâm trong thời gian này. Một số cửa hàng sẽ có thời gian hoạt động đặc biệt để phục vụ Khách Hàng tốt nhất có thể.

Vui lòng xem chi tiết dưới đây, cảm ơn sự thông cảm của Quý Khách Hàng.

90891596_3105316042833303_6448298748131934208_o

_________

IMPORTANT: CRESCENT MALL ADVISORY

As part of our efforts to protect the public from further spread of Covid-19 virus, we will shorten our mall operating hours. Other stores will have special operating hours to serve you better. See full list for details. Thank you for your understanding.

90891596_3105316042833303_6448298748131934208_o

#ThankYou #WeAppreciateYou #NotoCorona #GetWellSoon #GoVietnam #WeCanDoThis #CrescentMall #RediscoverCrescentMall #Corona #StandTogether #HappyToServe #HealthyToServe


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall