(*)THỂ LỆ & QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH:

1. Thông tin về cách thức tham gia chương trình, nhận quà và cơ cấu quà tặng là một phần của Thể lệ & Quy định. Tham gia chương trình đồng nghĩa người tham dự chấp nhận tất cả các điều kiện trong Thể lệ & Quy định chương trình.

2. Chương trình không áp dụng cho nhân viên, các cửa hàng bán lẻ, các đơn vị thi công, nhà thầu của Crescent Mall.

3. Chương trình bắt đầu từ 10:00 đến 22:00 mỗi ngày, từ ngày 4/3/2016 đến ngày 31/3/2016 và chỉ dành cho khách hàng nữ tham gia đăng ký tài khoản thành viên thành công trên Ứng dụng Crescent Mall.

4. Khách hàng nữ đăng ký trở thành thành viên của Ứng dụng Crescent Mall ở những số thứ tự may mắn sau đây sẽ nhận được những phần quà tương ứng từ chương trình:

  • 01 Giải Đặc Biệt – dành cho khách hàng nữ thứ 3800 – 01 Ví nữ hiệu Charles&Keith trị giá 2.199.000VND và 01 phiếu sử dụng dịch vụ từ spa Dáng Ngọc trị giá 5.000.000VNĐ
  • 15 Giải Khuyến Khích 1 – dành cho khách hàng nữ thứ 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000 – mỗi giải 01 phiếu sử dụng dịch vụ từ spa Dáng Ngọc và 01 thẻ hội viên với tổng trị giá 2.180.000VNĐ.
  • 15 Giải Khuyến Khích 2 – dành cho khách hàng nữ thứ 2499, 2599, 2699, 2799, 2899, 2999, 3199, 3299, 3399, 3499, 3599, 3699, 3799, 3899, 3999 – mỗi giải 01 phiếu quà tặng từ nhãn hàng Accessorize trị giá 600.000VNĐ

5. Trường hợp các vị trí tương ứng trong quy định có người đăng ký không phải là nữ, chương trình sẽ lựa chọn khách hàng nữ có số thứ tự đăng ký liền kề trước đó trong danh sách.

6. Sau khi kết thúc chương trình, ngày 1/4/2016 tất cả khách hàng trúng thưởng sẽ được thông báo bằng tin nhắn hoặc thông báo trực tiếp qua số điện thoại hoặc các thông tin liên lạc khác có trong trong mục thông tin thành viên của ứng dụng di động Crescent Mall.

7. Để đổi quà khách hàng cần xuất trình hóa đơn đầy đủ Chứng Minh Nhân Dân & thông tin thành viên có trên điện thoại để đối chiếu cho nhân viên Chăm sóc khách hàng tại Quầy thông tin – Tầng trệt, Crescent Mall trong thời gian từ ngày 1/4/2016 đến ngày 18/4/2015. Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu Thông tin khách hàng và thông tin đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Crescent Mall (bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử,và chữ ký). Khách hàng tham gia chương trình có trách nhiệm cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, hoặc các hình thức liên lạc khác mà chương trình yêu cầu nhằm đảm bảo các thông báo được chuyển kịp thời trong trường hợp cần thiết.

8. Thông qua việc đổi quà tặng, khách hàng đồng ý tham gia vào dữ liệu khách hàng của Crescent Mall.

9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các sản phẩm khác.

10. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trường hợp xảy ra do hư hỏng hoặc mất mát do kết quả hoặc có liên quan đến hoạt động sử dụng thiết bị di động của bất kỳ khách hàng nào.

11. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình cho mục đích quảng bá tiếp thị của mình.

12. Bằng việc đồng ý tham gia chương trình ‘CHÀO MỪNG KHÁCH HÀNG NỮ THỨ 3.800 SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CRESCENT MALL, người tham dự đồng ý nhận các tin nhắn hoặc thư điện tử từ Crescent Mall kể từ thời điểm tham gia.

13. Với việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận rằng quyết định của Ban tổ chức trong bất kỳ trường hợp nào, với bất kỳ vấn đề nào liên quan là quyết định cuối cùng. Không có bất kỳ sự tranh cãi hoặc trao đổi liên hệ nào được chấp nhận sau đó.

14. Trong trường hợp chương trình bị dừng lại trong mọi trường hợp bất khả kháng hoặc không thể tiếp tục tiến hành vì những lý do hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức, thì Ban tổ chức được quyền quyết định theo sự suy xét cẩn trọng và phù hợp với luật pháp (a) để truất quyền tham gia; hoặc (b) giải quyết theo văn bản hướng dẫn từ các đơn vị có thẩm quyền, chỉ định, chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình một cách thích đáng.


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall