Thông Tin Liên Hệ

 
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
Giấy chứng nhận đầu tư số: 411023000195
Cấp ngày 09 tháng 02 năm 2015 bởi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại liên hệ: 54119999
 
HOTLINE:
Cho thuê dài hạn
Ms Nguyệt:  (+84) 967 000 177
Tổ chức sự kiện và cho thuê quảng cáo (Đối với đối tác bên ngoài)
Mr Biên: (+84) 938 881 747
Tổ chức sự kiện, cho thuê quảng cáo  (Đối với đối tác nội bộ) và Hợp tác Marketing: (+84) 28 5413 3333
Vận hành: (+84) 918 030 255
Bán lẻ: (+84) 933 726 663
EMAIL:
- Đối với các vấn đề thuê mặt bằng, cửa hàng và phản hồi khách hàng.
crescentmall@crescentmall.com.vn
- Đối với các vấn đề liên quan đến ứng dụng di động Crescent Mall.
emembers@crescentmall.com.vn