Crescent Mall_WOMANDAY_1200x900

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam với khuyến mãi hấp dẫn tại Bella ShooZ từ 15/10 – 22/10:

-Giảm giá 10% khi mua 01 sản phẩm.

-Giảm giá 20% khi mua 02 sản phẩm.

-Giảm giá 30% khi mua 03 sản phẩm.

*** Chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá. Không áp dụng cho Shucare, phụ kiện.


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall