05-Shareboard2

TAIWAN CHẤT LƯỢNG - trực tiếp trải nghiệm sản phẩm khác nhau từ thương hiệu cao cấp của Đài Loan được chọn.

TAIWAN STYLE - thưởng thức mini-concert với hiệu suất của The Girl và Ban nhạc Robot

TAIWAN KINH NGHIỆM - hoạt động vui chơi và vui mừng

Hãy đến và thưởng thức độc đáo và tinh hoa Đài Loan tại Crescent Mall!

* Thời gian: 31 tháng tám - 4 tháng 9

* Địa điểm: Tiếp đất sàn, Crescent Mall

& Nbsp;


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall