Qua Tet tu Crescent Mall

Năm Dậu đang đến gần, chúng ta hãy đến với Crescent Mall mua sắm cho Tết và nhận quà tặng có giá trị:

* Tiếp nhận từ 2.500.000 đồng (hoặc 1.500.000 đồng đối với Crescent Mall e-thành viên): nhận 01 túi mini với voucher Robins 100.000 đồng bên trong và 01 thiết lập phong bì màu đỏ của Crescent Mall
* Tiếp nhận từ 3.500.000 đồng (hoặc 2.500.000 cho Crescent Mall e-thành viên): nhận 01 Minh Long ấm trà thiết lập và 01 thiết lập phong bì màu đỏ của Crescent Mall
* Tiếp nhận từ 4.500.000 đồng (hoặc 3.500.000 đồng cho Crescent Mall e-Member): nhận 01 Twinings quà trà lễ hội thiết lập và 01 thiết lập phong bì màu đỏ của Crescent Mall

Thay mặt Crescent Mall, chúc em một năm bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.

* Lưu ý: chương trình khuyến mãi được tổ chức từ 6 tháng một-15 tháng 2 hoặc trong khi cổ phiếu cuối cùng, lần đầu tiên đến đầu tiên phục vụ cơ sở


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall