(*) QUY & amp; ĐIỀU KIỆN:

1. Thông tin về làm thế nào để nhập vào, làm thế nào để yêu cầu bồi thường một phần hình thức quà tặng của các Điều khoản và điều kiện. Tham gia vào các chương trình khuyến mãi này bạn công nhận các điều khoản và điều kiện.

2. Chương trình này không mở cửa cho các nhân viên, các nhà bán lẻ và các nhà thầu của Crescent Mall., Hoặc gia đình của họ.

3. Chương trình khuyến mãi kéo dài từ 10: 00hrs đến 22: 00hrs, từ 4 Tháng Ba - 31 Tháng 3, 2016 (GMT 7, Giờ Việt Nam) và chỉ cho người dùng nữ thành công đăng ký để trở thành thành viên của Crescent Mall ứng dụng thành công.

4. Cung cấp này được trợ bất kỳ người dùng nữ ai đăng ký đến Crescent Mall ứng dụng và đã có athe số thứ tự may mắn như đã nêu dưới đây sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng tương đương như sau:

  • 01 giải đặc biệt cho các khách hàng nữ 3800: 01 Charles & amp; Keith ly hợp trị giá 2.199.000 đồng và 01 chứng từ dịch vụ Đặng Ngọc spa của trị giá 5.000.000 VND
  • 15 giải khuyến khích (1) cho 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, khách hàng nữ 4000: 01 Đặng Ngọc chứng từ dịch vụ spa trị giá 2,180 đồng 0,000 / giải
  • 15 giải khuyến khích (2) cho 2499, 2599, 2699, 2799, 2899, 2999, 3199, 3299, 3399, 3499, 3599, 3699, 3799, 3899, 3999 khách hàng nữ: 01 Accessorize phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng / giải .

5. Trong trường hợp các con số chiến thắng nói trên thuộc về các khách hàng không-nữ, giải thưởng sẽ được trao cho các khách hàng nữ trước đó trong danh sách. người dùng có một số thành viên thứ may mắn không phải là một phụ nữ, giải thưởng được tự động trao cho người dùng nữ có số thứ tự trước đó.

6. Khi chương trình kết thúc, mọi người chiến thắng sẽ được thông báo trên 2016/01/04 qua tin nhắn SMS, gọi điện thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc mà người dùng cung cấp.

7. To claim gift,prize, customers have to present ID card and user information on Crescent Mall Application to Customer Service Assistant at Information Desk – Ground Floor, Crescent Mall within the period from 1st March to 18th March, 2016. Customers are required to complete the Customer Information Form and user information on Crescent Mall Application (including full name, address, contact number, email address, income and signature). Customers who intend to claim the gift must provide the exact information in regard to their contact number, email address or any kind of preferable communication forms, which are requested by the Organizer to ensure receiving all notifications in case of necessity.

8. Bằng cách mua chuộc một món quà, khách hàng đồng ý để được thêm vào cơ sở dữ liệu Crescent Mall.

9. Giải thưởng món quà cho không thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc các mặt hàng khác và có thể các Điều khoản & amp; Điều kiện.

10. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thương hay mất mát phải chịu hoặc duy trì như một kết quả của hoặc kết hợp với việc sử dụng điện thoại di động của khách hàng khác.

11. Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh hình ảnh của khách hàng cho mục đích tiếp thị và quảng cáo riêng của mình.

12. Bằng cách tham gia WELCOME này KHÁCH HÀNG 3800TH FEMALE ON chương trình ĐƠN CRESCENT MALL, các đại biểu được đồng ý nhận tin nhắn SMS hoặc e-mail thông tin liên lạc trong tương lai từ Crescent Mall.

13. Về nhập cảnh vào các chương trình khuyến mãi, khách hàng xác nhận rằng quyết định của các tổ chức liên quan đến bất kỳ khía cạnh của việc quảng cáo là cuối cùng. Không có sự tương ứng sẽ được nhập vào

14. Nếu khuyến mãi này được can thiệp với bất kỳ cách nào hoặc không có khả năng được tiến hành một cách hợp lý được mong chờ vì bất cứ lý do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các tổ chức, sau đó Ban tổ chức có quyền tuỳ ý, đến mức tối đa cho phép của pháp luật (a) bị loại bất cứ dự thi; hoặc (b) tuân theo bất kỳ hướng dẫn bằng văn bản từ bất kỳ cơ quan quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ các chương trình khuyến mãi, khi thích hợp.


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall