GIÁNG SINH & amp; CHÚC MỪNG NĂM MỚI,,en,Mua sắm cho đến khi bạn thả tại SHOOZ! Nhiều mặt hàng hấp dẫn với Ưu đãi đặc biệt trong mùa lễ hội này!,,en,- MUA 2 TẶNG 1,,en,- Quà tặng sẽ là mặt hàng giá thấp nhất,,en,- Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi và chính sách VIP khác,,en,Thời gian: 20/12/2018 - 1/1/2019,,en,Địa điểm: Cấp 3,,en,CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ, CHÚC MỪNG NĂM MỚI,,en,MERRY CHRISTMAS & CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Crescent Mall,,en

Crescent Mall700W x 350H-07

Shop till you drop at SHOOZ! Many attractive items with Special Deal in this festive season!

- BUY 2 GET 1

- Gift will be lowest price item

- Not applied with other promotions and VIP policy

Time: 20/12/2018 – 1/1/2019

Location: Level 3


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall