AFC_MYAF_L2C_Digital_Standee_Shareboard_1920x1080_VNM

Ngày 7 tháng 1 năm 2017 Martin Yan sẽ có mặt tại Crescent Mall để thúc đẩy chương trình AFC ban đầu mới của mình, YÊU THÍCH ASIAN MARTIN YAN'S, phát sóng 05 tháng một năm 2017 lúc 20:00 trên kênh thực phẩm châu Á.

Chúng tôi sẽ có các hoạt động cho cả gia đình 10:00-22:00, bao gồm cả một cuộc thi nấu ăn gia đình được đánh giá bởi đầu bếp Hoàng Minh Nhất và Martin Yan. Martin sẽ được chứng minh các kỹ năng con dao của mình cũng như một vài công thức nấu ăn từ chương trình AFC sắp tới của mình, yêu thích Á Martin Yan, 18:30-21:00 tại Crescent Mall vào ngày 07 Tháng một 2017.

Kiểm tra một số các hoạt động thú vị khác mà chúng tôi sẽ có:

  • Lucky Draw prizes from Panasonic and Q Home
  • Game Booths with exclusive AFC prizes
  • #AFCMARTINYAN Ảnh của bạn, bạn phải mất ít Photobooth của chúng tôi cho quà tặng thú vị AFC
  • Arts and Crafts at the Kid Zone
  • Balloon Sculpture
  • And so much more

Presented to you by Asian Food Channel and Thaole Entertainment
Trình bày tài trợ: Panasonic
Nhà tài trợ Địa điểm: Crescent Mall
Sự kiện tài trợ: Q Home


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall