8cc07f52-3bff-48c5-8049-2356eb065cac

Bạn thích các món ăn tươi, rau ... Bạn yêu âm nhạc đẹp ... Điều gì nếu bạn thưởng thức âm nhạc tuyệt đẹp làm từ thực phẩm tươi sống, rau?,,en,Hãy tham gia LG tuyến tính Challenge để tận hưởng những kinh nghiệm tốt nhất của việc tạo ra các công cụ thực vật, cố gắng ra cho thử nghiệm hiệu suất và chiến thắng 01 LG LINEAR Tủ lạnh 475L. Mở cho bất kỳ khách truy cập tại Crescent Mall.,,en,Thời gian: 10:00-21:00 ngày ngày 11-ngày 12 Tháng 11 năm 2017,,en,Địa điểm: Crescent Mall (tầng Hall B / Ground),,en,LG VẬN TẢI CONTAINER CHALLENGE - Crescent Mall,,en

Let’s join LG Linear Challenge to enjoy the best experience of creating vegetable instruments, trying out for the performance trial and winning 01 LG LINEAR Refrigerator 475L. Open for any visitor at Crescent Mall.

  • Time: 10:00 – 21:00 date 11th – 12th Nov 2017
  • Venue: Crescent Mall (Hall B/Ground floor)

Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall