LỄ HỘI LÃNH ĐẠO LEVI - BÁN 20% TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG VỚI GIÁ GỐC !!!,,en,QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI YÊU THÍCH LEVI TRONG NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH NÀY 2018.,,en,BÁN 20% TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG VỚI GIÁ GỐC VÀ GIẢM GIÁ 10% CHO THÀNH VIÊN VIP (VÀNG, PLATINUM, DIAMOND).,,en,Thời gian áp dụng: 22-23 / 12/2018,,en,Hãy tham gia với ACFC tại LEVIS STORE - CRESCENT MALL, 2F-07. Liên hệ với chúng tôi 028 54113 8993 để biết thêm thông tin,,en,LỄ HỘI CỦA LEVI - BÁN 20% TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG VỚI GIÁ GỐC !!! - Trung tâm thương mại Lưỡi liềm,,en

Crescent mall 1200x900

SPECIAL GIFTS TO LEVI’S LOVERS IN THIS HOLIDAY 2018.

SALE 20% ALL ITEMS AT ORIGINAL PRICE and ADDITIONAL DISCOUNT 10% FOR VIP MEMBERS (GOLD, PLATINUM, DIAMOND).

Apply time: 22-23/12/2018
Come join with ACFC at LEVIS STORE – CRESCENT MALL, 2F-07. Contact us 028 54113 8993 for more information


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall