current Event

K-Thực phẩm & amp; Beauty Tuần giới thiệu thực phẩm và vẻ đẹp sản phẩm của 10 doanh nghiệp xuất sắc của Hàn Quốc. Bạn có thể gặp Hàn Quốc chống lão hóa Thực phẩm, Thực phẩm chức năng, xà phòng, chăm sóc cơ thể, chăm sóc tóc, sản phẩm gia dụng và chăm sóc da. Từ 17 tháng 11,,en,đến 19,,en,, Chỉ trong 3 ngày tại Trung tâm Mua sắm Crescent! Bạn có thể đáp ứng đẹp và sức khỏe của Hàn Quốc tại Việt Nam! Hãy đến và tìm thấy những gì làm cho bạn được đẹp hơn và lành mạnh hơn. Bạn cũng có thể có cuộc họp kinh doanh với kinh nghiệm chúng tôi. Nhanh lên & amp; tham gia K-Thực phẩm & amp; Beauty tuần tại sảnh B, Crescent Mall 1F, 101 đường Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP Hồ Chí Minh!,,en,LAUNCH Thu / Đông THU 2017,,en,K THỰC PHẨM & BEAUTY TUẦN 2017 - Crescent Mall,,en. to 19., only for 3 days at the Crescent Mall! You can meet Beauty and Health of Korea in Vietnam! Come and find what makes you be more beautiful and healthier. You can also have business meeting with experiencing us. Hurry up & join K-Food & Beauty Week at hall B, the Crescent Mall 1F, 101 Ton Dat Tien street, District 7, HCM city!


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall