TFR_Mobile app poster v1_01

Terry Fox là một người Canada cảm hứng đã mất chân đến ung thư và đã cố gắng để chạy trên khắp Canada để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư. Tinh thần của Marathon của ông Hope tiếp tục ngày hôm nay trong cuộc chạy Terry Fox tại Canada và trên thế giới.

Terry Fox Run Việt Nam là cuộc chạy Terry Fox lớn thứ 3 trên thế giới và đã có hơn 16.000 người tham gia trong năm 2015, tăng hơn 2,3000,000 đồng cho nghiên cứu ung thư! Tất cả tiền thu được ở lại Việt Nam để nghiên cứu ung thư.

2016 là năm kỷ niệm lần thứ 20 của Terry Fox Run Việt Nam. Đó là một sự kiện không cạnh tranh cho người tham gia chạy, đi bộ, bánh xe, hoặc đi xe 5 km theo tinh thần Terry Fox để nâng cao nhận thức ung thư.

Để đăng ký, tặng cho, hoặc lệnh Terry Fox Run t-shirts, chuyến thăm www.terryfox-vn.org.

  • Ngày: Chủ nhật 27 Tháng 11
  • Thời gian: 7:00 Đăng ký - 08:00 Run
  • Location: Tan Trao Street, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7 HCMC

Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall