Chúc mừng ngày độc lập,,en,ShooZ mang đến cho bạn nhiều chương trình khuyến mãi như sau,,en,item nhận được,,en,mục nhận được,,en,Áp dụng với giá đầy đủ và tối đa,,en,tắt các mục,,en

Crescent Mall700W x 350H-01
ShooZ mang đến cho bạn nhiều chương trình khuyến mãi như sau:,,en,- Mua 01 mặt hàng được giảm giá 10%.,,en,- Mua 02 mặt hàng được giảm giá 30%.,,en,- Áp dụng với giá đầy đủ và giảm giá tới 30%.,,en,3. Thời gian: 31/08 - 03/09,,en,Ngày quốc khánh hạnh phúc - Crescent Mall,,en

– Buy 01 item get 10% off.
– Buy 02 items get 30% off.

– Applied on full price and up to 30% off items.

3. Timing: 31/08 – 03/09

Not apply with another promotion & VIP policies.

Connect to our store staff for getting more detail.


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall