Guess - banner -fb5-05

Bạn có một kế hoạch cho kỳ nghỉ này? Mặc dù bạn sẽ được đi du lịch hoặc thư giãn với gia đình của bạn, đừng bỏ lỡ một lời đề nghị đặc biệt từ Guess:,,en,Giảm giá 30% đến 50% đối với các lựa chọn quần áo, túi xách và phụ kiện.,,en,Giảm giá 200.000 đồng cho mỗi trang phục mua từ 5.000.000 VND,,en,Áp dụng từ 28/04 đến 2017/02/05 tại các cửa hàng GUESS GF-17, Crescent Mall!,,en,GUESS DEAL BIG - HOLIDAY BIG - Crescent Mall,,en

  • Discount 30% to 50% for selected apparel, handbag and accessories.
  • Discount 200,000 VND for every purchase apparel from 5,000,000 VND

Valid from 28/04 to 02/05/2017 at GUESS stores GF-17, Crescent Mall!


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall