promotion page - main slider banner- 1140x400

Chỉ từ 12 - 14/01/2018, chúng ta hãy đi đến Crescent Mall và tham gia vào các sự kiện khai trương vui mừng với H: CONNECT để thưởng thức chương trình khuyến mãi độc quyền và quà tặng từ thương hiệu Hàn Quốc ban đầu này.,,en,Trên 2018/12/01:,,en,- Giảm giá 20% cho tất cả các hóa đơn,,en,- Quà tặng miễn phí khi mua sắm tại các cửa hàng.,,en,Từ 13/01/2018 đến 14/01/2018:,,en,- Tặng 300 Yoona túi mua sắm chữ ký cho bất kỳ hóa đơn,,en,- Cho vòng chìa khóa điện thoại di động cho các hóa đơn từ 800.000 VND,,en,- Đưa ra Sharkee cho hóa đơn từ 2.500.000 VND,,en,GRAND MỞ H: CONNECT CRESCENT MALL - Crescent Mall,,en

On 12/01/2018:

– 20% discount for all bills

– Free gifts when shopping at the store.

From 13/01/2018 to 14/01/2018:

– 20% discount for all bills

– Giving 300 Yoona signature shopping bags for any bills

– Giving mobile key rings for bills from 800.000 VND

– Giving Sharkee for bills from 2.500.000 VND


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall