GLOWING MID AUTUMN TẠI CRESCENT MALL,,en,Mỗi năm một lần,,en,chúng tôi tụ tập xung quanh,,en,dưới ánh trăng tuyệt đẹp để hòa hợp tình cảm gia đình,,en,Năm nay cũng không ngoại lệ,,en,chúng tôi mang đến bầu không khí sôi động ấm áp cùng với các hoạt động sẽ hoàn toàn thu hút bạn,,en,Đánh dấu trên lịch của bạn để hoàn thành lễ hội trăng tròn của bạn,,en,GlowingMidAutumn,,en,Lễ hội trăng tròn,,en,Hội chợ,,en,Nghệ thuật và thủ công,,la

mid-autumn FB cover-05

Once a year, we gather around, under the magnificent moon light in order to concord the family bonding. This year is no exception, we bring the warm vibrant ambience along with activities that will fully captivate you.

hd3 - En

hd4 - En

Mark on your calendar to fulfill your full moon festival

#CrescentMall #ExperienceAtCrescentMall #RediscoverCrescentMall #GlowingMidAutumn #Fullmoonfestival #SpendandReceive #Fair #ArtandCraft #FreeGift


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall