1200x900

Từ ngày 12 tháng 1, bạn sẽ có cơ hội để có được phong bì màu đỏ miễn phí khi mua sắm tại G2000 với hóa đơn từ 1.299.000 VND. Hãy đến tầng 3 Crescent Mall để có được món quà và khám phá khuyến mại đặc biệt hơn ở đây.,,en,GET phong bì đỏ MIỄN PHÍ TỪ G2000 - Crescent Mall,,en


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall