Screen Shot 2016-12-03 at 11.54.47 AM

Khi mua sắm tại Crescent Mall, bạn sẽ không phải lo lắng nữa về điện thoại của bạn hết pin, vì Crescent Mall sẽ giúp bạn nạp tiền điện thoại của bạn miễn phí. Dịch vụ này sẽ được mở cửa từ 10:00 - 21:30, kể từ 17/12/2016. Vui lòng truy cập bàn Dịch vụ Khách hàng tại tầng trệt để tìm thông tin thêm.
TÔI. Thủ tục vay ngân hàng điện:
  • Toàn bộ hình thức cho vay ngân hàng điện và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện.
  • Tiền đặt cọc 500.000 đồng

Or

  • Gửi giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Hộ chiếu. Tiền gửi và giấy nhận dạng sẽ được trả lại khi trả lại ngân hàng điện trong điều kiện ban đầu)

II. Ngân hàng điện Yêu cầu sử dụng:

  • ngân hàng điện sẽ được phục vụ cho việc đầu tiên đến.
  • Ngân hàng điện chỉ được sử dụng trong khu vực trung tâm Crescent.

III. Bồi thường trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng:

  • The compensation amount will be informed by power bank supplier at that time
  • Số tiền bồi thường sẽ được khấu trừ vào tiền gửi, trong trường hợp tỷ lệ thiệt hại vượt quá tiền gửi, sự khác biệt sẽ được thanh toán của khách hàng

IV. Trách nhiệm của khách hàng:

  • ngân hàng điện không được chuyển giao cho người khác.
  • Ngân hàng điện phải được trả lại cho nhân viên dịch vụ khách hàng tại Thông tin Bàn sau khi sử dụng.
  • Trả tất cả các khoản phí bồi thường đầy đủ cho bất kỳ thiệt hại gây ra.

Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall