Ting…Ting…Ting… The Magic Of Christmas is officially come to Crescent Mall!

Let music and magic fill your heart this Christmas season as Crescent Mall its winter wonderland sparkling theme for all of you.

Crescent Mall giới thiệu một Trung tâm thương mại lớn hơn, tốt hơn và thú vị hơn vào tháng 11 này thông qua chiến dịch REDISCOVER CRESCENT MALL. Điều này sẽ diễn ra cho đến mùa hè năm sau, sẽ đưa người mua sắm của mình đến một hành trình mang lại niềm vui cho các giác quan của họ - TASTE, XEM, NGHE và CẢM NHẬN.,en

Một giọt máu đã cho - Một cuộc đời ở lại. Crescent Mall hân hạnh được đồng hành cùng Bệnh viện Huyết học truyền máu tại "Hiến máu". Tham gia ngay!!!,en
CRESCENT MALL’s 8th ANNIVERSARY – GET A CHANCE TO WIN FABULOUS 8 PRIZES from Nov 15, 2019 – Feb 02, 2020
Enjoy shopping, brings free big gifts. Come to Crescent Mall and try now!!!

Sự kiện hiện tại


Tìm hiểu tất cả các sự kiện hiện có tại Crescent Mall

Ting…Ting…Ting… The Magic Of Christmas is officially come to Crescent Mall!

Let music and magic fill your heart this Christmas season as Crescent Mall its winter wonderland sparkling theme for all of you.

Crescent Mall giới thiệu một Trung tâm thương mại lớn hơn, tốt hơn và thú vị hơn vào tháng 11 này thông qua chiến dịch REDISCOVER CRESCENT MALL. Điều này sẽ diễn ra cho đến mùa hè năm sau, sẽ đưa người mua sắm của mình đến một hành trình mang lại niềm vui cho các giác quan của họ - TASTE, XEM, NGHE và CẢM NHẬN.,en

Một giọt máu đã cho - Một cuộc đời ở lại. Crescent Mall hân hạnh được đồng hành cùng Bệnh viện Huyết học truyền máu tại "Hiến máu". Tham gia ngay!!!,en
CRESCENT MALL’s 8th ANNIVERSARY – GET A CHANCE TO WIN FABULOUS 8 PRIZES from Nov 15, 2019 – Feb 02, 2020
Enjoy shopping, brings free big gifts. Come to Crescent Mall and try now!!!

Sự Kiện Đã Qua


Kiểm tra qua các sự kiện tại Crescent Mall

Lọc