Print
DOUBLE MIDNIGHT SALE – SALE UP TO 50% HUNDREDS LOCAL & INTERNATIONAL BRANDS

Booming Black Friday! Crazy sale from hundreds of famous brands, thousands of extremely attractive items have landed at Crescent Mall!!

Especially, do not miss exciting activities: Flash deals, attractive gifts and get chance of lucky draw – prize valued up to 2.4 billion.

Only 2 days: Nov 29 & 30, 10AM – 12AM
Are you ready??? See you at Crescent Mall!!!

& Nbsp;

GENERAL TERMS & CONDITIONS

CATCH MỘT NGÔI SAO,,en,và sẽ tự động kết thúc vào,,en,Ưu đãi này cho phép đầu tiên,,en,khách hàng chi ít nhất VND,,en,dành cho thành viên Crescent Mall C Phần thưởng,,en,cho thành viên Phần thưởng không C,,en,vé tham gia chương trình khuyến mãi CATCH A FALLING STAR,,en,Một khách hàng chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi một ngày bất kể số tiền khách hàng đã chi tiêu vào ngày đó là bao nhiêu,,en,có giá trị vào ngày mua,,en,Để đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi,,en,khách hàng phải xuất trình,,en,Crescent Mall để đổi vé vào cửa,,en

 1. Thông tin về làm thế nào để nhập, làm thế nào để đòi một món quà và chi tiết về quà tặng là một phần của các Điều khoản và điều kiện. Tham gia vào các chương trình khuyến mãi này bạn công nhận các điều khoản và điều kiện.
 1. The promotion is not open to the staffs, retailers and contractors of Crescent Mall, their relatives and families.
 1. ghi nhận, để lưu ý, pro forma hoá đơn không được chấp nhận.
 1. Gift redemption is based on first come first served basis, while stocks last.
 1. The promotion runs from 10:00 to 24:00, from November 29., 2019 to November 30., 2019,,en,9 - Crescent Mall,,en (GMT 7, Vietnam Time) and will automatically end on 24:00 November 30., 2019.
 1. This offer entitles the first 350 customers who spend at least VND 1,500,000 (for Crescent Mall C Rewards members) or VND 2,500,000 (for non-C Rewards member) in one day with single or accumulated receipt(s) at all participating stores at Crescent Mall, will receive 01 ticket to participate in CATCH A FALLING STAR promotion. A customer can only participate in the promotion one per day irrespective of the amount the customer has spent on that day. Receipt(s) are valid on the date of purchase.
 1. To be qualified to participate in the promotion, customers must present receipt(s) to Customer Service Assistant at Information Desk – Ground Floor, Crescent Mall to redeem the entry tickets. Customers must provide the exact information in regards to their contact number, identification number or passport number, email address or any kind of preferable communication forms, which are requested by the Organizer to ensure receiving all notifications in case of necessity.
 1. Customers who are qualified to participate in this promotion, will have a chance to win one of the following prizes:

PrizeEn

 1. Sẽ có hai phiên,,en,bắt đầu lúc 12 giờ tối và 7 giờ tối và năm phiên,,en,bắt đầu lúc 12 giờ đêm,,en,chiều và 11 giờ tối,,en,Hướng dẫn và thời gian hiển thị được trình bày trên vé,,en,Người tham gia phải xuất trình vé vào cửa được đổi trước đó tại khu vực sự kiện,,en,Tầng trệt của Crescent Mall ít nhất,,en,vài phút trước thời gian bắt đầu của mỗi phiên bản CATCH Một phiên SAO,,en,Nhập cảnh muộn sẽ không được phép tham gia,,en,Khách hàng phải đổi lấy vé vào cửa cho mỗi chương trình tại quầy thông tin,,en,ít nhất,,en,vài phút trước khi chương trình bắt đầu,,en Nov 29., 2019, starting at 12pm and 7pm and five sessions on Nov 30., 2019, starting at 12pm, 7pm, 9pm, 10pm and 11pm. Instruction and show time are presented on the ticket. Participants must present the entry ticket redeemed previously at the event area, Ground Floor of Crescent Mall at least 15 minutes prior to starting time of each “CATCH A FALLING STAR” session. Late entry will not be allowed to participate.
 2. Customer must redeem for entry ticket to each show at Information Desk (Ground Floor, Crescent Mall) at least 30 minutes before the show starts (prior to Check-in time of each session) with tentative schedule below:TimeEn
 3. “CATCH A FALLING STAR” is only for customers who have already redeemed the entry ticket. In each session, there will has 50 balloons hanging on the frame and each will has according prize note inside. Only when the MC announces “ĐÓN SAO LUNG LINH – RINH QUÀ MAY MẮN”, participants are allowed to detach the balloon from the frame and pop it to see the prize note. If participants get the balloon before announcement, he/she will be disqualified from the show immediately and no gift given is accepted.
 4. Pregnant women, children under 1.3m, people who have health problem, the disable are not encouraged to participate.
 5. After receiving the prize note inside the balloon, participants must redeem the prize at Gift Redemption Area, before 24:00, November 29. – 30., 2018. After that time, the promotion will end and gift cannot be redeemed anymore. Any prize unclaimed after November 30., 2018 will be proceeded according to Vietnam Law.
 6. Khách hàng nhận được giải thưởng được yêu cầu phải tuân thủ Luật Thuế Thu nhập Việt Nam.
 7. Bằng cách mua chuộc một món quà, khách hàng đồng ý để được thêm vào cơ sở dữ liệu Crescent Mall.
 8. Những món quà cho không thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc các mặt hàng khác và có thể các Điều khoản & amp; Điều kiện.
 9. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thương hay mất mát phải chịu hoặc duy trì như một kết quả của hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ của các giải thưởng của bất kỳ của người nhận quà.
 10. Ban tổ chức có quyền, tại bất kỳ thời gian để xác minh tính hợp lệ của hóa đơn của khách hàng và xem giao dịch được thực hiện phù hợp với các chứng từ trước khi phê duyệt mua lại món quà.
 11. The Organizer has the right to use the customers’ photos for its own marketing and advertising purposes.
 12. Bằng cách tham gia vào chương trình này, học viên được đồng ý nhận tin nhắn SMS hoặc e-mail thông tin liên lạc trong tương lai từ Crescent Mall.
 13. Khi nhập cảnh vào chương trình khuyến mãi, khách hàng xác nhận rằng quyết định của các tổ chức liên quan đến bất kỳ khía cạnh của việc quảng cáo là cuối cùng. Không có sự tương ứng sẽ được nhập vào.
 14. Nếu chương trình này là can thiệp với bất kỳ cách nào hoặc không có khả năng được tiến hành một cách hợp lý dự kiến ​​do bất kỳ lý do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các tổ chức, sau đó Ban tổ chức có quyền tuỳ ý, trong phạm vi pháp luật cho phép ( a) bị loại bất cứ dự thi; hoặc (b) tuân theo bất kỳ hướng dẫn bằng văn bản từ bất kỳ cơ quan quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ các chương trình khuyến mãi, khi thích hợp.,en

#CrescentMall #Mid9Sale #BlackFriday #CrazySale #SaleUpto50% #BigSale #ExperienceAtCrescentMall #RediscoverCrescentMall


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall