CALLIGARIS - thương hiệu đồ nội thất nổi tiếng của Ý cung cấp bán 50% tất cả các mặt hàng.,,en,CALLIGARIS - thương hiệu đồ nội thất nổi tiếng của Ý cung cấp bán 50% tất cả các mặt hàng. - Trung tâm thương mại Lưỡi liềm,,en
ONLY FROM 15 – 31/03/2019. Refreshing the living space with the furniture of modern color, luxurious style, bold Italian.

Location: Floor 4, booth 10, Crescent Mall. ( 84.28 5413 7355)”


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall