Lấy cảm hứng từ xe taxi vàng ở Manhattan - chi tiết đơn giản của tòa nhà chọc trời tỏ lòng kính trọng đến hiện trường Manhattan - Bộ sưu tập Taxi bởi Bonia tỏa niềm đam mê và năng lượng của biểu tượng New York này.,,en,Bộ sưu tập có nhiều lựa chọn như một Document Pouch khổ A4, iPad Pouch, một Mini iPad Túi đựng, hoặc thậm chí một Tote vừa.,,en,Mua sắm tại tầng 2 Crescent Mall.,,en,Bonia - Các Taxi Collection - Crescent Mall,,en
The collection has many options as an A4-sized Document Pouch, an iPad Pouch, a Mini iPad Pouch, or even a medium sized Tote.
Shop now at 2nd floor Crescent Mall.


Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall