Trở lại trường,,en,Hoàn tiền tối đa VND,,en,khi mua giày giá đầy đủ,,en,Hoàn tiền trên HBB,,en,Ba lô Eastpak,,en,giá trị hoàn lại bằng giá trị của các mặt hàng giày đã mua và không cao hơn,,en,giá trị của ba lô,,en,Được,,en,Chai nước O2Cool MIỄN PHÍ để mua từ VND,,en,Áp dụng cho tất cả các mặt hàng giá đầy đủ,,en,Không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác,,en,Chính sách VIP,,en,Kết nối với nhân viên cửa hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết,,en
Print
- Khoản hoàn lại tối đa 1.000.000 VND khi mua giày giá đầy đủ. Hoàn tiền trên HBB & amp; Ba lô Eastpak (giá trị hoàn tiền bằng giá trị của các mặt hàng giày mua và không cao hơn 50% giá trị của ba lô).,,en,- Tặng 01 chai nước O2Cool MIỄN PHÍ để mua từ 2.000.000 VND. Áp dụng cho tất cả các mặt hàng giá đầy đủ.,,en,Thời gian: 10/08 - 30/08/2018,,en,Không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác & amp; Chính sách VIP.,,en,Kết nối với nhân viên cửa hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.,,en,TRỞ LẠI TRƯỜNG - Crescent Mall,,en
- Get 01 FREE O2Cool water-bottle for the purchase from VND 2,000,000. Apply for all full price items.
Timing: 10/08 – 30/08/2018
Not apply with another promotion & VIP policies.
Connect to our store staff for getting more detail.

Khuyến Mãi Hiện Tại


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall