Sự kiện


Tìm hiểu tất cả các sự kiện tại Crescent Mall

Để hỗ trợ chúng tôi chống lại sự lan rộng hơn nữa của COVID-19, Crescent Mall sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4.,,en,Ở nhà. Giữ an toàn. Giữ gìn sức khỏe.,,en

Stay home. Stay safe. Stay healthy.

Crescent Mall giới thiệu một Trung tâm thương mại lớn hơn, tốt hơn và thú vị hơn vào tháng 11 này thông qua chiến dịch REDISCOVER CRESCENT MALL. Điều này sẽ diễn ra cho đến mùa hè năm sau, sẽ đưa người mua sắm của mình đến một hành trình mang lại niềm vui cho các giác quan của họ - TASTE, XEM, NGHE và CẢM NHẬN.,en


Khuyến mãi


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall


Ẩm thực


Thứ Hai đến Chủ nhật, 10:00-22:00