Sự kiện


Tìm hiểu tất cả các sự kiện tại Crescent Mall

GLOWING MID-AUTUMN AT CRESCENT MALL 11/09-01/10
Once a year, we gather around, under the magnificent moon light in order to concord the family bonding. Mark on your calendar to fulfill your full moon festival
WELCOME TO YOUR BIRTHDAY JOURNEY WITH CRESCENT MALL!
Celebrate with us! Scan QR code to unlock your Birthday card and enjoy the following treats before Sep 30. Hurry up!!!
CRESCENT MALL ANNOUNCEMENT: A friendly health reminder.
Prevention is always the key. Here are some health tips to keep in mind

Crescent Mall giới thiệu một Trung tâm thương mại lớn hơn, tốt hơn và thú vị hơn vào tháng 11 này thông qua chiến dịch REDISCOVER CRESCENT MALL. Điều này sẽ diễn ra cho đến mùa hè năm sau, sẽ đưa người mua sắm của mình đến một hành trình mang lại niềm vui cho các giác quan của họ - TASTE, XEM, NGHE và CẢM NHẬN.,en


Khuyến mãi


Tìm hiểu tất cả các khuyến mại đặc biệt của Crescent Mall


Ẩm thực


Thứ Hai đến Chủ nhật, 10:00-22:00