Contact Us

Address
101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng
Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
HOTLINE
Leasing 
Ms Nguyệt: (+84) 967 000 177
Event, Advertising (For non-tenant)
Mr Biên: (+84) 938 881 747
Event, Advertising (For tenant) and Marketing cooperation: (+84) 28 5413 3333
Operation: (+84) 918 030 255
Retail: (+84) 933 726 663
EMAIL:
info@crescentmall.com.vn
customerservice@crescentmall.com.vn – For all leasing, tenant and customer related concerns.
emembers@crescentmall.com.vn - For all Crescent Mall App concerns.