Bao gồm hơn 10 cửa hàng ăn uống với thực đơn phong phú, cùng với một không gian mở có thể chứa lên đến 600 người.

Khu Ẩm Thực trên tầng 5 đã trở thành một điểm đến ăn uống yêu thích của nhiều thực khách.

48 Bistro
+842839256142
Ẩm Thực
Tầng 5
BAMBOO DIMSUM
+84933364095
Ẩm Thực
Tầng 5
BANGKOK HOUSE
+84902456564
Ẩm Thực
Tầng 5
BOBAPOP
+841675357000
Ẩm Thực
Tầng Trệt
CHEWY JUNIOR
+84888699470
Ẩm Thực
Tầng B1
HAPPY CHEESE
+84902954604
Ẩm Thực
Tầng 5
HIGHLANDS COFFEE
+842854141132
Ẩm Thực
Tầng Trệt
KFC
19006886
Ẩm Thực
Tầng 5
Khao Lao
+842873019039
Ẩm Thực
Tầng 3
King BBQ
18001277
Ẩm Thực
Tầng 3
KUROTAKI
+841214091500
Ẩm Thực
Tầng B1
LITTLE SOMETHING
+841289109879
Ẩm Thực
Tầng 5
LOTTERIA
+842854103973
Ẩm Thực
Tầng 5
MEET FRESH
+84932724866
Ẩm Thực
Tầng Trệt
MIU TEA
+84902410788
Ẩm Thực
Tầng 5
MOCHI SWEETS
+842862718402
Ẩm Thực
Tầng 5
MORICO
+84903034042
Ẩm Thực
Tầng 2
MR:DEE
+84901395777
Ẩm Thực
Tầng 5
OTOKE CHICKEN
19009480
Ẩm Thực
Tầng B1
Pasta Mania
+842854141243
Ẩm Thực
Tầng Trệt
PEPERESTO
+84868536169
Ẩm Thực
Tầng 5
Phuc Long Express
+842854178778
Ẩm Thực
Tầng Trệt
PIZZA HUT
19001822
Ẩm Thực
Tầng 5
San Fu Lou
+842854141194
Ẩm Thực
Tầng Trệt
Smoothie Factory
+84938637075
Ẩm Thực
Tầng Trệt
SUKIYA
+842854141108
Ẩm Thực
Tầng 5
SUSHI URAETEI
+84907522669
Ẩm Thực
Tầng Trệt
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF
+842854137378
Ẩm Thực
Tầng 5
YELLOW POT
+84868536169
Ẩm Thực
Tầng 5
Yuan Xiang Yuan
+84899293605
Ẩm Thực
Tầng 5